Δημόσια Παρουσίαση Μεταπτυχιακών Διατριβών, 2/11

Copy of Public Defence 

 

Την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:45 π.μ., θα πραγματοποιηθεί δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής της φοιτήτριας του ΠΜΣ "Ψυχολογία Αθλητισμού, Άσκησης και Φυσικής Αγωγής", Χριστίνας Καλαβρού.

Τίτλος Διατριβής: Ερευνώντας την σχέση της αντιλαμβανόμενης προσπάθειας στην άσκηση και των καταθλιπτικών συμπτωμάτων με τα κίνητρα από την Θεωρία του Αυτοκαθορισμού σε παχύσαρκους ενήλικες / Investigating the relationship of perceived exertion during exercise with depressive symptoms and motives from self-determination theory in adults with obesity

Τριμελής Επιτροπή: Μωρρές Ι., Κρομμύδας Χ., Χατζηγεωργιάδης Α.

Ακολουθεί, στις 12:15 μ.μ., δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής της φοιτήτριας του ΠΜΣ "Ψυχολογία Αθλητισμού, Άσκησης και Φυσικής Αγωγής", Μαρίνας Ζακζάγκη.

Τίτλος Διατριβής: Η σχέση της αντιλαμβανόμενης προσπάθειας κατά την άσκηση και των συμπτωμάτων άγχους με τις ψυχολογικές ανάγκες της θεωρίας του αυτο-καθορισμού σε παχύσαρκους ενήλικες / The relationship of perceived physical exertion and anxiety symptoms with the psychological needs from the self-determination theory in obese adults

Τριμελής Επιτροπή: Μωρρές Ι., Κρομμύδας Χ., Θεοδωράκης Γ. 

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις παρουσιάσεις μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

Παρουσιάση Καλαβρού

Παρουσίαση Ζακζάγκη

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Read 886 times