Phone

γραμματεία: msc-emsep@uth.gr

PhD

8a
photo: Graduation ceremony 


Χρονική Διάρκεια


 Για το διδακτορικό δίπλωμα απαιτούνται τουλάχιστον έξι επιπλέον διδακτικά εξάμηνα (180 Διδακτικές Μονάδες – ECTS), μετά τη λήψη του ΜΔΕ και όχι περισσότερα από δώδεκα.


Προϋποθέσεις Απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος


Για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος απαιτείται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, η επιτυχής εξέταση σε πέντε τουλάχιστον μαθήματα (40 Διδακτικές Μονάδες ECTS) που προτείνονται από τα αρμόδια όργανα, η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (120 Διδακτικές Μονάδες ECTS) και η πρακτική άσκηση (20 Διδακτικές Μονάδες ECTS). Η υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής γίνεται δημόσια.


Διαδικασία απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος (PhD)


 Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος απαιτούνται: 

  • Ο διδακτορικός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς, κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, σε πέντε μαθήματα του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του ιδίου ή άλλων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, δύο από τα οποία αφορούν μεθοδολογία έρευνας και προχωρημένη στατιστική. Επίσης, ο διδακτορικός φοιτητής υποχρεούται να συμμετέχει ενεργά σε διδακτορικά σεμινάρια τα οποία θα ορισθούν κατά την κρίση της Σ.Ε.Μ.Σ..
  • Δύο πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους εκ των οποίων τουλάχιστον η μία πρέπει να είναι σε διεθνές περιοδικό. Οι εργασίες πρέπει να προέρχονται από το αντικείμενο της διατριβής που υποστηρίζει ο υποψήφιος διδάκτορας.
  • Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή και φοιτήτριας που αρχίζει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ., η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή του υποψηφίου, η οποία είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψηφίου. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα, που είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Φ.Α.Α. και ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή και δύο άλλα μέλη που μπορεί να είναι (ανάλογα με την διαθεσιμότητα τους και την ερευνητική τους εμπειρία) μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άλλων τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι ή ερευνητές αναγνωρισμένων Ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι ΔΔ και έχουν επαρκή επιστημονική ή ερευνητική δραστηριότητα.
  • Ο διδακτορικός φοιτητής υποβάλλει προς έγκριση στην Τριμελή Επιτροπή Ερευνητική Πρόταση για τη Διδακτορική Διατριβή εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία που γίνεται δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας. Ο τρόπος συγγραφής της πρότασης και η διαδικασία υποστήριξης της είναι συγκεκριμένος και παρουσιάζεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος.
  • Εκπόνηση της Διδακτορικής Έρευνας: Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής ο φοιτητής ασχολείται με τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων, την επεξεργασία των στοιχείων και τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Οι κανόνες που διέπουν την ερευνητική διαδικασία καθώς και την επίβλεψη της προόδου του φοιτητή περιγράφονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. 
  • Συγγραφή Διδακτορικής Διατριβής: Μετά το πέρας της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων ακολουθεί η συγγραφή της διατριβής. Ο τρόπος συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής και η διαδικασία κατάθεσης της περιγράφονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. 
  • Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, η τελική αξιολόγηση και κρίση της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα γίνεται από Εξεταστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από 7 μέλη Δ.Ε.Π.. Στην εξεταστική επιτροπή συμμετέχουν τα 3 μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π.. Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) (ή κατά περίπτωση 5) ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. και ανήκουν στην ίδια ή συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία εκπονεί ο υποψήφιος τη διατριβή του και μπορούν ορισμένα από αυτά να προέρχονται από άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ (Ν2083/92, αρθρ.12, παρ. 5β).
  • Η αξιολόγηση της διατριβής γίνεται αφού ο υποψήφιος αναπτύξει τη διατριβή του δημόσια ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, η οποία κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και το εάν αυτή αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Για την έγκριση της ΔΔ απαιτείται η σύμφωνη γνώμη πέντε τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής. Η αναγόρευση του υποψήφιου σε διδάκτορα γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ..
  • Σε περίπτωση απόρριψης της Διδακτορικής Διατριβής καθορίζεται από τη Σ.Ε.Μ.Σ. νέα ημερομηνία αξιολόγησης τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την πρώτη κρίση. Σε περίπτωση δεύτερης απόρριψης ο υποψήφιος διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.. 
  • Η εγκεκριμένη Διδακτορική Διατριβή, μετά τις τυχόν διορθώσεις που προτείνει η Εξεταστική Επιτροπή, κατατίθεται στη βιβλιοθήκη σε δύο αντίτυπα, ένα (1) βιβλιοδετημένο έντυπο και ένα (1) σε ηλεκτρονική μορφή (pdf). 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Γραμματεία

msc@pe.uth.gr
tel:   +30 24310 47019

Logo GR

 EMSEP BLUE SHMA