Νίκος Κομούτος, Αν. Καθηγητής

Nikos web

Ερευνητική Εξειδίκευση
Αυτο-ομιλία, παρακίνηση, προσωπικότητα, κοινωνική στήριξη, συμπεριφορά προπονητή, διακοπή καπνίσματος και αλκοόλ μέσω της άσκησης

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος
Ο Δρ. Νικόλαος Κομούτος (πρών Ζουρμπάνος) είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2002, το 2003 πήρε μεταπτυχιακό τίτλο με υποτροφία από το ίδρυμα Ωνάσης. από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας (Master of Science - M.Sc, inApplied Sport and Exercise Psychology) και το 2008 διδακτορικό τίτλο των Πανεπιστημίων Δημοκρίτειου και Θεσσαλίας με υποτροφία από το ίδρυμα κρατικών υποτροφιών. Το 2009-2013 συμμετείχε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής σε πρόγραμμα υγείας για την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας (FP7) ενώ το 2013-2015 συμμετείχε σε πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ ως μεταδιδακτορικός ερευνητής για την καταπολέμηση του καπνίσματος και του αλκοόλ μέσω της άσκησης. Tα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα μεγιστοποίησης της απόδοσης στη φυσική αγωγή και στον αθλητισμό και σε θέματα άσκησης και υγείας. Έχει δημοσιεύσεις και είναι κριτής σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά περιοδικά και είναι μέλος ξένων διεθνών επιστημονικών οργανισμών (FEPSAC, ISSP, APS), είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Ψυχολογίας, εκδότης του περιοδικού Αθλητική Ψυχολογία και βοηθός εκδότη του International Journal of Sport and Exercise Psychology.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
1 Zourbanos, N., Tzioumakis, Y., Araújo, D., Kalaroglou, S., Hatzigeorgiadis, A., Papaionnou, A., & Theodorakis, Y. (2015).The Intricacies of verbalizations, gestures, and game outcome using sequential analysis. Psychology of Sport and Exercise, 18, 32-41
2 Zourbanos, N., Papaioannou, A., Argyropoulou, E., & Hatzigeorgiadis, A (2014). Achievement goals and self-talk in physical education: The moderating role of perceived competence. Motivation and Emotion, 38(2), 235-251
3 Hatzigeorgiadis, A., Zourbanos, N., Galanis, E., & Theodorakis, Y. (2011). The effects of self-talk on performance in sport: A meta-analysis.Perspectives οn Psychological Science, 6(4), 348-356
4 Zourbanos,   N., Hatzigeorgiadis, A., Tsiakaras, N., Chroni, S., & Theodorakis, Y. (2010). A multi-method examination of the relationship between coaching behavior and athletes’ inherent self-talk. Journal of Sport and Exercise Psychology, 32, 764-785
5 Zourbanos, N., Hatzigeorgiadis, A., Chroni, S., Theodorakis, Y., & Papaioannou, A. (2009). Automatic Self-Talk Questionnaire for Sports (ASTQS): Development and preliminary validation of a measure identifying the structure of athletes’ self-talk. The Sport Psychologist, 23, 233-251

Πλήρες Βιογραφικό

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Read 2064 times