Νικόλαος Διγγελίδης, Αν. Καθηγητής

Ερευνητική Εξειδίκευση
Πειραματική εφαρμογή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καινοτόμων προγραμμάτων φυσικής αγωγής, ανάπτυξη θετικού κλίματος παρακίνησης, θετικών στάσεων σε θέματα άσκησης και υγείας, μέθοδοι και στιλ διδασκαλίας στη φυσική αγωγή.

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος
Είναι μέλος ΔΕΠ στη Διδακτική της Φυσικής Αγωγής στο ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας από το 2002 – τώρα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Έχει επίσης διδάξει 3 χρόνια στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πήρε το βασικό του πτυχίο από το ΑΠΘ (1988) ενώ το μεταπτυχιακό και διδακτορικό του από το ΔΠΘ (1996 και 2000 αντίστοιχα). Έχει εργαστεί συνολικά 5 έτη στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση και 5 έτη σαν προπονητής πετοσφαίρισης. Έχει 46 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά, 23 δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά, ένα κεφάλαιο σε ξένο βιβλίο, 14 δημοσιεύσεις σε περιοδικά πρακτικών εφαρμογών. Μελέτες του σχετικές με την σχολική φυσική αγωγή έχουν παρουσιαστεί σε Πανελλήνια, Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Συνέδρια (37 σε ξένα συνέδρια και περισσότερα από 94 σε ελληνικά – 23 εκ των οποίων είναι σύντομα άρθρα), ενώ οι αναφορές στις εργασίες του ξεπερνούν τις 448 (Πηγή: Harzing’sPublishorPerish). Συγγραφέας 5 βιβλίων σχετικών με τη Φυσική Αγωγή, εκ των οποίων τα 2 είναι τα επίσημα βιβλία του ΥΠΕΠΘ για τη ΦΑ στο Δημοτικό Σχολείο. Επίσης, έχει ενεργή συμμετοχή σε κάθε σημαντική εθνικής εμβέλειας μεταρρυθμιστική προσπάθεια από το 2000 μέχρι σήμερα (π.χ. Πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας, Πρόγραμμα Καλλιπάτειρα, συγγραφή Οδηγού Σπουδών για το Γυμνάσιο και σύνταξη νέου Προγράμματος Σπουδών και Οδηγού Εκπαιδευτικού για τη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο).Τα διδακτικά του καθήκοντα στο προπτυχιακό επίπεδο περιλαμβάνουν τη «Διδακτική-Μεθοδολογία της Φυσικής Αγωγής», «Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ΦΑ» και την «Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών στα σχολεία», ενώ στο μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκει «ΦΑ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», «Αξιολόγηση στο σχολικό περιβάλλον» και «Διδασκόμενη ύλη και σχεδιασμός διδασκαλίας» (στο ΔΠΜΣ «Άσκηση, Υγεία και Ποιότητα Ζωής) καθώς και «Φυσική δραστηριότητα και υγεία» (στο ΠΜΣ «Ψυχολογία της Άσκησης»). Έχει εργαστεί σε πλήθος επιτροπών σε επίπεδο Τμήματος (π.χ. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, Επιτροπή Αξιολόγησης Μαθημάτων, Επιτροπή αναδυόμενων επιστημονικών περιοχών – νέας κατεύθυνσης του Τμήματος κτλ), αλλά και Ιδρύματος (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

1 Digelidis, N., Karageorghis, C.I., Papapavlou, A.J., & Papaioannou, A.G., (2014). Effects of Asynchronous Music on Lesson Satisfaction and Pupils’ Intrinsic and Extrinsic Motivation at the Situational Level. Journal of Teaching in Physical Education, 33, 326 – 341.
2 Tsiakara A., & Digelidis N. (2014). Assessing preschool children’s competitive behavior: an observational system. Early Child Development and Care, doi: 10.1080/03004430.2013.873035.
3 Syrmpas Y., Digelidis N. (2014). Physical education student teachers’ experiences with and perceptions of teaching styles. Journal of Physical Education and Sport, 14, 52-59.
4 Tessier D., Smith N., Tzioumakis Y., Sarrazin P., Quested E., Sarazzin P., Papaioannou A., Digelidis N., & Duda J. (2013). Comparing the objective motivational climate created by grassroot soccer coaches in England, Greece and France. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 1-19.
5 Kalaja, S., Jaakkola, T., Liukkonen, J., & Digelidis, N. (2011). Development of junior high school students’ fundamental movement skills and physical activity in a naturalistic physical education setting. Physical Education and Sports Pedagogy, 17, 411-428.

 

Πλήρες Βιογραφικό

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Read 1829 times