Αντώνης Χατζηγεωργιάδης, Καθηγητής

rsz img 5571 square 1Ερευνητική Εξειδίκευση
Γνωστικές διαδικασίες

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος
Ο Αντώνης Χατζηγεωργιάδης αποφοίτησε από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης το 1993. Το 1996 πήρε Μεταπτυχιακό τίτλο από το Πανεπιστήμιο του Exeter (School of Education; MSC in Exercise & Sport Psychology) και το 2000 Διδακτορικό τίτλο από το Πανεπιστήμιο του Loughborough (Department of Physical Education, Sport & Recreation Management). Ανήκει στο προσωπικό του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2001. Διδάσκει στο προπτυχιακό (Μεθοδολογία Έρευνας, και Κολύμβηση) και στα μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος (Κοινωνικο-ψυχολογικές βάσεις στη φυσική δραστηριότητα και στον αθλητισμό, Ψυχολογία της Απόδοσης, Τεχνικές Ψυχολογικής Υποστήριξης Αθλητών, Ψυχολογία της Άσκησης. Άσκηση και Ψυχική Υγεία, Μεθοδολογία της Έρευνας). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην αθλητική ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές διαδικασίες των αθλητών, καθώς και στην παρακίνηση και σε θέματα ηθικής. Είναι Συντάκτης Ενότητας στα περιοδικά ‘International Journal of Sport and Exercise Psychology’ και «Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό» και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής στα περιοδικά ‘Psychology ofSport and Exercise’ και ‘Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός’. Τέλος, είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αθλητικής Ψυχολογίας (FEPSAC).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 

1 Hatzigeorgiadis, A., Zourbanos, N., Galanis, E., & Theodorakis, Y. (2011). Self-talk and Sport Performance: A Meta-Analysis. Perspectives on Psychological Science, 6, 354 -362.
2 Hatzigeorgiadis, A., Zourbanos, N., Mpoumpaki, S., & Theodorakis, Y. (2009). Mechanisms underlying the self-talk – performance relationship: The effects of motivational self-talk on self-confidence and anxiety. Psychology of Sport and Exercise, 10, 186-192.
3 Hatzigeorgiadis, A., Galanis, V., Zourbanos, N., & Theodorakis, Y. (2014) A Self-talk Intervention for Competitive Sport Performance. Journal of Applied Sport Psychology, 26, 82-95, DOI: 10.1080/10413200.2013.790095
4 Hatzigeorgiadis, A., Theodorakis, Y., & Zourbanos, N. (2004). Self-talk in the swimming pool: The effects of self-talk on thought content and performance on water-polo tasks. Journal of Applied Sport Psychology, 16, 138-150.              
5 Hatzigeorgiadis, A., Morela, E., Elbe, A.M, Kouli, O., & Sanchez, X. (2013). The integrative role of sport in multicultural societies. European Psychologist, Special Issue: Multiculturalism in Europe, 18, 191-202.

 Πλήρες Βιογραφικό

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Read 1706 times