Μαρίνα Παπαστεργίου, Αν. Καθηγήτρια

Ερευνητική εξειδίκευση
Διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης, μάθηση μέσω ψηφιακών παιχνιδιών, διδακτική αξιοποίηση του Διαδικτύου, διδακτική της πληροφορικής, επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, αξιοποίηση των ΤΠΕ στη φυσική αγωγή και την αγωγή υγείας.

Περίληψη βιογραφικού σημειώματος
Η Μαρίνα Παπαστεργίου έλαβε δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών (1990), μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διδακτική της Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο ParisVII – Γαλλία (1995) και διδακτορικό δίπλωμα στη Διδακτική της Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2002). Από το 1996 έως το 2005 δίδαξε μαθήματα πληροφορικής, διδακτικής πληροφορικής και εκπαιδευτικής τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο ΤΕΙ Λάρισας. Το 2006 εξελέγη λέκτορας και το 2010 επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο εισαγωγικά μαθήματα πληροφορικής και μαθήματα πληροφορικής στην εκπαίδευση με έμφαση στη φυσική αγωγή και την αγωγή υγείας. Έχει εργαστεί ως μηχανικός λογισμικού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (1991-1994), ως μηχανικός δικτύου στο Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (1997-2000) και ως καθηγήτρια πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (2000-2006). Έχει συμμετάσχει σε 5 ερευνητικά προγράμματα στην περιοχή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), σε 2 από αυτά ως επιστημονικός υπεύθυνος. Είναι μέλος της εκδοτικής επιτροπής του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού «ResearchinLearningTechnology» και κριτής σε 2 ελληνικά και 15 διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει δημοσιεύσει 20 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών (16 ως μόνος ή πρώτος συγγραφέας), 6 άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών (ως μόνος ή πρώτος συγγραφέας), ένα κεφάλαιο σε ελληνικό βιβλίο και 33 άρθρα σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων με σύστημα κριτών. Το έργο της έχει δεχθεί περισσότερες από 560 αναφορές (Scopus, Μάρτιος 2015). Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) και της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ). Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται εστιάζονται στα διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης, στη μάθηση μέσω ψηφιακών παιχνιδιών, στη διδακτική αξιοποίηση του Διαδικτύου, στη διδακτική της πληροφορικής, στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, καθώς και στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη φυσική αγωγή και την αγωγή υγείας.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 

1 Papastergiou, M., Pollatou, E., Theofylaktou, I., & Karadimou, K. (2014). Examining the potential of Web-based multimedia to support complex fine motor skill learning: An empirical study. Education and Information Technologies, 19(4), 817-839.
2 Papastergiou, M. & Gerodimos, V. (2013). Can learning of basketball be enhanced through a web-based multimedia course? An experimental study. Education and Information Technologies, 18(3), 459-478.
3 Papastergiou, M., Gerodimos, V., & Antoniou, P. (2011). Multimedia blogging in Physical Education: Effects on student knowledge and ICT self-efficacy. Computers and Education, 57(3), 1998-2010.
4 Papastergiou, M. (2009). Exploring the potential of computer and video games for health and physical education: A literature review. Computers and Education, 53(3), 603-622.
5 Papastergiou, M. (2009). Digital game-based learning in high-school computer science education: Impact on educational effectiveness and student motivation. Computers and Education, 52(1), 1-12.

 Πλήρες Βιογραφικό

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Read 1899 times