Δημήτριος Κοκαρίδας, Επ. Καθηγητής

Ερευνητική εξειδίκευση
Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρίες, Ειδική Φυσική Αγωγή Περίληψη βιογραφικού σημειώματος

Ο Δημήτριος Κοκαρίδας είναι Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «άσκηση σε άτομα με αναπηρίες». Είναι υπεύθυνος για την διδασκαλία και την οργάνωση όλων των προπτυχιακών μαθημάτων  που σχετίζονται με την Ειδική Φυσική Αγωγή από το 2002 καθώς και του μεταπτυχιακού μαθήματος «ψυχολογία στην προσαρμοσμένη φυσική αγωγή» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψυχολογία της Ασκησης» (EMSEP). Είναι κάτοχος πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακού (M.Ed.) και διδακτορικού (Ph.D.) διπλώματος του Πανεπιστημίου του Manchester στην Ειδική Αγωγή. Ο Δημήτριος Κοκαρίδας έχει εκτενή ερευνητική δραστηριότητα σε ότι αφορά την άσκηση για άτομα με αναπηρίες με δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά και σχετικές παρουσιάσεις σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες στον τομέα της ειδικής φυσικής αγωγής. Επίσης, έχει γράψει τέσσερα βιβλία και ένα κεφάλαιο σε βιβλίο που αφορούν την ειδική φυσική αγωγή. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την θεραπευτική κολύμβηση, την άσκηση σε άτομα με ψυχικές νόσους, και την προώθηση της ένταξης των μαθητών με αναπηρία στις τυπικές τάξεις. Επιπλέον, συνεχίζει να εργάζεται για να μειωθεί η απόσταση μεταξύ της θεωρίας και την αληθινής εφαρμογής της ένταξης στην πράξη, ως δημιουργός και διαχειριστής της πρώτης βάσης πληροφοριών ειδικής φυσικής αγωγής που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα (http://www.pe.uth.gr/efa).

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

1 Maggouritsa, G., Kokaridas D., Theodorakis, I., Patsiaouras, A., Mouzas, O., Dimitrakopoulos, S., & Diggelidis, N. (2014). The effect of a physical activity programme on improving mood profile of patients with schizophrenia. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 12 (3), 273 – 284.
2 Kokaridas, D., Paslamouska, M., Patsiaouras, A., Natsis, P., Karagiannidis, I., Maggouritsa, G., & Efthimiou, P. (2014). Dynamic evaluation approach in adapted physical education: Assessing procedure and Individualized Education Program for inclusion purposes. Electronic Journal for Inclusive Education, 2 (3), Art.7 (Summer/Fall).
3 Kokaridas, D., Perkos, S., Ηarbalis, T., & Koltsidas, E. (2009). Sport orientation and athletic identity of Greek wheelchair basketball players. Psychological Reports, 109 (3), 887-898.
4 Stamou, Ε., Theodorakis, Υ., Kokaridas, D., Perkos, S., & Kessanopoulou, M. (2007). The effect of self-talk on the penalty execution in goalball. British Journal of Visual Impairment, 25, 233-248.
5 Kokaridas, D., Angelopoulou-Sakadami, N. & Walters, B. (2000). An intervention in the Halliwick Method procedures (Swimming) for a group of individuals with Down’s Syndrome. European Journal of Special Needs Education 15 (2), 218-231.

Πλήρες Βιογραφικό

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Read 1710 times