εξαμηνο α'

 • 501 - Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική

  501 - Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική
  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να γνωρίσει σε τι αποσκοπεί η κάθε μία από τις στατιστικές αναλύσεις όπου χρησιμοποιείται μία εξαρτημένη μεταβλητή, να αναπτύσσει υποθέσεις έρευνας που εμπλέκουν μία εξαρτημένη μεταβλητή και να τις ελέγχει με βάση τις υπάρχουσες στατιστικές αναλύσεις, να κατανοεί τις έννοιες της εγκυρότητας και αξιοπιστίας, να μπορεί να σχεδιάζει μια απλή έρευνα και να εξετάζει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της με χρήση στατιστικής. Όλα αυτά ο φοιτητής μπορεί να τα κάνει με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • 502 - Μεθοδολογία Παρουσίασης Δεδομένων και Συγγραφής της Διατριβής

  502 - Μεθοδολογία Παρουσίασης Δεδομένων και Συγγραφής της Διατριβής
  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τα διαφορετικά είδη ερευνών, τα προτερήματα και τα μειονεκτήματά τους, να κατανοήσει τα βασικά στάδια προετοιμασίας και εκτέλεσης μιας επιστημονικής μελέτης καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά μιας καλής γραπτής ή προφορικής παρουσίασης. Επίσης, ο φοιτητής θα μπορέσει να κατανοήσει τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται οι διάφοροι τρόποι παρουσίασης δεδομένων (π.χ. γραφήματα, πίνακες) και θα εκπαιδευτεί στην αποτελεσματική χρήση λογισμικών ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων (π.χ. Excel, Power Point κλπ).
 • 503 - Νέες τεχνολογίες στην Ανάλυση Κίνησης

  503 - Νέες τεχνολογίες στην Ανάλυση Κίνησης
  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης της ανθρώπινης κίνησης. Περιλαμβάνει τις τελευταίες μεθοδολογικές εξελίξεις στο χώρο των αυτόματων οπτοηλεκτρονικών κινηματικών συστημάτων, ασύρματης ηλεκτρομυογραφίας, δυναμομετρίας μέσω δυναμοδαπέδων και πλατφόρμων πίεσης, εικονικής πραγματικότητας και ρομποτικής.
 • 505 - Άσκηση και Παχυσαρκία

  505 - Άσκηση και Παχυσαρκία
  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει την αιτιολογία και τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας και πως η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πρόληψης ή ως μέσο θεραπείας της πάθησης. Επίσης, να δώσει τη δυνατότητα στο φοιτητή να μπορέσει να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα άσκησης που θα ικανοποιεί τις ανάγκες ενός παχύσαρκου ατόμου.
 • 506 - Βιοχημεία της Άσκησης

  506 - Βιοχημεία της Άσκησης
  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τις βασικές αρχές ενδοκρινολογίας και βιοχημείας και πως συνδέονται αυτές με την άσκηση. Επίσης να δώσει τη δυνατότητα στο φοιτητή να καταλάβει ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι έχουν σχέση με το μεταβολισμό κατά τη διάρκεια της άσκησης και είναι σημαντικοί για την απόδοση και τέλος να κατανοηθούν οι μακροχρόνιες επιδράσεις της άσκησης στο μεταβολισμό του ανθρώπου.
 • 507 - Κακώσεις του Μυοσκελετικού Συστήματος και Αποκατάσταση

  507 - Κακώσεις του Μυοσκελετικού Συστήματος και Αποκατάσταση
  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τα είδη των κακώσεων που προκύπτουν κατά την άθληση. Επίσης, να διδαχθεί την επιδημιολογία και να κατανοήσει την παθοφυσιολογία και δυνατότητες πρόληψης των αθλητικών κακώσεων κι τέλος να καταλάβει την επίδραση-επιβάρυνση της άθλησης στις διάφορες αρθρώσεις και ανατομικά στοιχεία σε σχέση με επιμέρους αθλήματα

 

 

εξαμηνο β'

 • 511 - Αποκατάσταση μέσω Ισοκινητικής Δυναμομετρίας

  511 - Αποκατάσταση μέσω Ισοκινητικής Δυναμομετρίας

  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει την επίδραση που έχουν οι δυνάμεις και οι επιβαρύνσεις στις αρθρώσεις χρησιμοποιώντας τα ελεύθερα διαγράμματα. Περιλαμβάνει εκτεταμένη χρήση των εμβιομηχανικών και φυσιολογικών αρχών της ισοκινητικής δυναμομετρίας και των εφαρμογών της στην αξιολόγηση του μυοσκελετικού συστήματος και στην αποκατάσταση τραυματισμών και παθήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική εξάσκηση και στην λήψη αποφάσεων για προπονητικά πρωτόκολλα σε διαφορετικά αθλήματα και για πρωτόκολλα αποκατάστασης σε διάφορες περιπτώσεις τραυματισμών.
 • 512 - Ανάλυση Βάδισης

  512 - Ανάλυση Βάδισης

  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει από εμβιομηχανικής πλευράς το φυσιολογικό τρόπο βάδισης καθώς και τις μεταβολές που επέρχονται σε παθολογικές καταστάσεις
 • 513 - Μεταβολικές Ασθένειες και Άσκηση

  513 - Μεταβολικές Ασθένειες και Άσκηση

  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει την παθοφυσιολογία διαφόρων μεταβολικών παθήσεων (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης) και τον ρόλο που μπορεί να παίξει η άσκηση στην πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών.
 • 514 - Άσκηση και Διατροφή στην Πρόληψη και Αντιμετώπιση Ασθενειών

  514 - Άσκηση και Διατροφή στην Πρόληψη και Αντιμετώπιση Ασθενειών

  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει το ρόλο των μικρο και μακροθρεπτικών συστατικών στη διατροφή. Επιπρόσθετα οι φοιτητές θα μάθουν τις επιπτώσεις της χαμηλής και υπέρμετρης πρόσληψης των θρεπτικών συστατικών στην υγεία. Θα συζητηθούν οι διατροφικές διαταραχές και η σύνδεση αυτών με την εξάρτηση στην άσκηση. Τέλος, εξετάζεται ο ρόλος της σωστής διατροφής και άσκησης στην πρόληψη και αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών.
 • 515 - Άσκηση, Πρόληψη και Αποκατάσταση Καρδιοπαθειών

  515 - Άσκηση, Πρόληψη και Αποκατάσταση Καρδιοπαθειών

  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει πως είναι εφικτή, διαμέσου της συστηματικής σωματικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με διατροφή, η πρωτογενής (πριν εκδηλωθεί η πάθηση) ή / και δευτερογενής (αφού εκδηλωθεί η πάθηση) πρόληψη της καρδιαγγειακής παθήσεως. Ο φοιτητής παίρνει πρακτική εμπειρία από την πραγματοποίηση τεστ κοπώσεως χρησιμοποιώντας διαφορετικά πρωτόκολλα άσκησης.
 • 516 - Φυσιολογία του Μυός: Λειτουργία και Πλαστικότητα

  516 - Φυσιολογία του Μυός: Λειτουργία και Πλαστικότητα

  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τη λειτουργία του σκελετικού μυός. Αναφέρεται επίσης η απόκριση του φυσιολογικού και παθολογικού σκελετικού μυός κάτω από καταστάσεις άσκησης.
 • 517 - Πρόληψη Αναπνευστικών Δυσλειτουργιών μέσω της Άσκησης

  517 - Πρόληψη Αναπνευστικών Δυσλειτουργιών μέσω της Άσκησης

  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τις βασικές αρχές λειτουργίας και φυσιολογίας του αναπνευστικού συστήματος και τις μεταβολές του κατά την άσκηση. Επίσης, ο φοιτητής θα μπορέσει να εφαρμόσει τις αρχές της φυσιολογίας της άσκησης για να μπορέσει να προαχθεί η ασφαλής εξάσκηση και φυσική δραστηριότητα σε πληθυσμούς με αναπνευστικές δυσλειτουργίες.

 

 

 

εΞαμηνο γ' (αντι διατριβησ)

 • 503 - Νέες τεχνολογίες στην Ανάλυση Κίνησης

  503 - Νέες τεχνολογίες στην Ανάλυση Κίνησης

  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης της ανθρώπινης κίνησης. Περιλαμβάνει τις τελευταίες μεθοδολογικές εξελίξεις στο χώρο των αυτόματων οπτοηλεκτρονικών κινηματικών συστημάτων, ασύρματης ηλεκτρομυογραφίας, δυναμομετρίας μέσω δυναμοδαπέδων και πλατφόρμων πίεσης, εικονικής πραγματικότητας και ρομποτικής.
 • 505 - Άσκηση και Παχυσαρκία

  505 - Άσκηση και Παχυσαρκία

  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει την αιτιολογία και τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας και πως η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πρόληψης ή ως μέσο θεραπείας της πάθησης. Επίσης, να δώσει τη δυνατότητα στο φοιτητή να μπορέσει να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα άσκησης που θα ικανοποιεί τις ανάγκες ενός παχύσαρκου ατόμου.
 • 506 - Βιοχημεία της Άσκησης

  506 - Βιοχημεία της Άσκησης

  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τις βασικές αρχές ενδοκρινολογίας και βιοχημείας και πως συνδέονται αυτές με την άσκηση. Επίσης να δώσει τη δυνατότητα στο φοιτητή να καταλάβει ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι έχουν σχέση με το μεταβολισμό κατά τη διάρκεια της άσκησης και είναι σημαντικοί για την απόδοση και τέλος να κατανοηθούν οι μακροχρόνιες επιδράσεις της άσκησης στο μεταβολισμό του ανθρώπου.
 • 604 - Φυσιολογία Αντίξοων Συνθηκών

  604 - Φυσιολογία Αντίξοων Συνθηκών

  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να εντρυφήσει το φοιτητή στο βιολογικό υπόβαθρο των φυσιολογικών προσαρμογών του οργανισμού που εκτίθεται σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες και πως μπορεί να προαχθεί η ασφαλής εξάσκηση και φυσική δραστηριότητα σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.
 • 701 -Φυσική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής στην Τρίτη Ηλικία

  701 -Φυσική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής στην Τρίτη Ηλικία

  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τον τρόπο συμπεριφοράς και την κινητική μάθηση ατόμων τρίτης ηλικίας με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των. Αναφέρονται επίσης οι ψυχολογικές επιδράσεις και τα κίνητρα για συμμετοχή στην άσκηση.
 • SE2 - A Σεμινάρια

  SE2 - A Σεμινάρια

  Κάθε εξάμηνο καλούνται επιφανείς ομιλητές και πραγματοποιείται μια σειρά ομιλιών όπου οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάζουν ένα σχετικό με την ομιλία δοκίμιο.
 • SE2 - B Σεμινάρια

  SE2 - B Σεμινάρια

  Κάθε εξάμηνο καλούνται επιφανείς ομιλητές και πραγματοποιείται μια σειρά ομιλιών όπου οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάζουν ένα σχετικό με την ομιλία δοκίμιο.

 

 

 

Επικοινωνία

ΠΜΣ Άσκηση & Υγεία
ΤΕΦΑΑ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
42 100 Τρίκαλα

E. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
T. +30 24310 47019
F. +30 24310 47057