ΕΞΑΜΗΝΟ Α'

 • 601 - Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική

  601 - Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική
  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να γνωρίσει σε τι αποσκοπεί η κάθε μία από τις στατιστικές αναλύσεις όπου χρησιμοποιείται μία εξαρτημένη μεταβλητή, να αναπτύσσει υποθέσεις έρευνας που εμπλέκουν μία εξαρτημένη μεταβλητή και να τις ελέγχει με βάση τις υπάρχουσες στατιστικές αναλύσεις, να κατανοεί τις έννοιες της εγκυρότητας και αξιοπιστίας, να μπορεί να σχεδιάζει μια απλή έρευνα και να εξετάζει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της με χρήση στατιστικής. Όλα αυτά ο φοιτητής μπορεί να τα κάνει με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • 602 - Μεθοδολογία Παρουσίασης Δεδομένων και Συγγραφής της Διατριβής

  602 - Μεθοδολογία Παρουσίασης Δεδομένων και Συγγραφής της Διατριβής
  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τα διαφορετικά είδη ερευνών, τα προτερήματα και τα μειονεκτήματά τους, να κατανοήσει τα βασικά στάδια προετοιμασίας και εκτέλεσης μιας επιστημονικής μελέτης καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά μιας καλής γραπτής ή προφορικής παρουσίασης. Επίσης, ο φοιτητής θα μπορέσει να κατανοήσει τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται οι διάφοροι τρόποι παρουσίασης δεδομένων (π.χ. γραφήματα, πίνακες) και θα εκπαιδευτεί στην αποτελεσματική χρήση λογισμικών ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων (π.χ. Excel, Power Point κλπ).
 • 603 – Φυσιολογία της Άσκησης και Προπονητική

  603 – Φυσιολογία της Άσκησης και Προπονητική
  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τις βασικές αρχές φυσιολογίας της άσκησης και προπονητικής καθώς επίσης και να αναγνωρίζει βασικά προβλήματα και συμπτώματα που σχετίζονται με την εξάντληση και την υπερπροπόνηση. Επίσης, ο φοιτητής μετά το πέρας του μαθήματος θα μπορέσει να κατανοήσει ένα βασικό προπονητικό πρόγραμμα και να σχεδιάσει ένα ετήσιο προπονητικό πρόγραμμα για τα άτομα των σωμάτων ασφαλείας
 • 604 - Φυσιολογία Αντίξοων Συνθηκών

  604 - Φυσιολογία Αντίξοων Συνθηκών
  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να εντρυφήσει το φοιτητή στο βιολογικό υπόβαθρο των φυσιολογικών προσαρμογών του οργανισμού που εκτίθεται σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες και πως μπορεί να προαχθεί η ασφαλής εξάσκηση και φυσική δραστηριότητα σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ Β'

 • 611 – Υπέρχρηση του μυοσκελετικού συστήματος

  611 – Υπέρχρηση του μυοσκελετικού συστήματος

  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τον όρο υπερ-χρηση κατά τη σωματική άσκηση, καθώς και την επιδημιολογία, την παθοφυσιολογία και δυνατότητες πρόληψής της. Επίσης, να κατανοήσει το μηχανισμό λειτουργίας των σκελετικών μυών, τους παράγοντες που είναι σημαντικοί για την διατήρηση και σωστή λειτουργία του μυϊκού συστήματος και τις μακροχρόνιες επιδράσεις της άσκησης στο μυϊκό σύστημα του ανθρώπου. Επίσης, ο φοιτητής θα μπορέσει να κατανοήσει την επίδραση-επιβάρυνση της σωματικής άσκησης στις διάφορες αρθρώσεις και ανατομικά στοιχεία σε σχέση με επιμέρους δραστηριότητες. Τέλος, ο φοιτητής θα μπορέσει να γνωρίσει τα χαρακτηριστικά των δυσλειτουργιών του μυϊκού συστήματος και πως η κατάλληλη μυϊκή επιβάρυνση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο διατήρησης της υγείας και πρόληψης των παθήσεων ή ως μέσο αποκατάστασης από αυτές.
 • 612 – Εμβιομηχανική και Εργονομία

  612 – Εμβιομηχανική και Εργονομία

  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης της ανθρώπινης κίνησης. Περιλαμβάνει τις τελευταίες μεθοδολογικές εξελίξεις στο χώρο των αυτόματων οπτοηλεκτρονικών κινηματικών συστημάτων, ασύρματης ηλεκτρομυογραφίας, δυναμομετρίας μέσω δυναμοδαπέδων και πλατφόρμων πίεσης, εικονικής πραγματικότητας και ρομποτικής. Ο φοιτητής πραγματοποιεί πρακτική άσκηση στον σύγχρονο εξοπλισμό του Εργαστηρίου Εμβιομηχανικής του ΤΕΦΑΑ, αναλύει εμβιομηχανικά δεδομένα και με την κατανόηση του σχεδιασμού και της σωστής χρήσης διαφορετικών ειδών εξοπλισμού προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αύξηση της αποδοτικότητας και της ασφάλειας.
 • 613 – Ψυχολογία της Απόδοσης

  613 – Ψυχολογία της Απόδοσης

  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τις θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν την άσκηση και την ψυχολογία της απόδοσης. Να έχει τις γνώσεις που θα του επιτρέπουν να αναπτύσσει τεκμηριωμένη άποψη και κριτική σκέψη για τα θέματα της ψυχολογίας της φυσικής δραστηριότητας και της ανθρώπινης απόδοσης. Να έχει κατανόηση για την εφαρμογή των ψυχολογικών αρχών στην άσκηση και την απόδοση και τέλος να μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει προγράμματα ανάπτυξης ψυχολογικών δεξιοτήτων.
 • 614 –Διατροφή και Συμπληρώματα στα Σώματα Ασφαλείας

  614 –Διατροφή και Συμπληρώματα στα Σώματα Ασφαλείας

  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει το ρόλο των μικρο και μακροθρεπτικών συστατικών στη διατροφή. Επιπρόσθετα, ο φοιτητής θα μάθει τις βασικές αρχές ενδοκρινολογίας και βιοχημείας και πως συνδέονται αυτές με την άσκηση σε αντίξοες συνθήκες. Επίσης, θα μπορέσει να συνδέσει τις θεωρητικές γνώσεις των προηγουμένων επιστημών με την πράξη και θα καταλάβει ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι έχουν σχέση με το μεταβολισμό κατά τη διάρκεια της άσκησης και γιατί είναι σημαντικοί για την απόδοση. Τέλος, θα μπορέσει να κατανοήσει τις μακροχρόνιες επιδράσεις της άσκησης στο μεταβολισμό του ανθρώπου και τις δράσεις των συμπληρωμάτων στην διατροφή και η επίδραση του στην φυσιολογία και απόδοση του οργανισμού

 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ' (αντί διατριβής)

 • 503 - Νέες τεχνολογίες στην Ανάλυση Κίνησης

  503 - Νέες τεχνολογίες στην Ανάλυση Κίνησης

  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης της ανθρώπινης κίνησης. Περιλαμβάνει τις τελευταίες μεθοδολογικές εξελίξεις στο χώρο των αυτόματων οπτοηλεκτρονικών κινηματικών συστημάτων, ασύρματης ηλεκτρομυογραφίας, δυναμομετρίας μέσω δυναμοδαπέδων και πλατφόρμων πίεσης, εικονικής πραγματικότητας και ρομποτικής.
 • 505 - Άσκηση και Παχυσαρκία

  505 - Άσκηση και Παχυσαρκία

  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει την αιτιολογία και τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας και πως η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πρόληψης ή ως μέσο θεραπείας της πάθησης. Επίσης, να δώσει τη δυνατότητα στο φοιτητή να μπορέσει να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα άσκησης που θα ικανοποιεί τις ανάγκες ενός παχύσαρκου ατόμου.
 • 506 - Βιοχημεία της Άσκησης

  506 - Βιοχημεία της Άσκησης

  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τις βασικές αρχές ενδοκρινολογίας και βιοχημείας και πως συνδέονται αυτές με την άσκηση. Επίσης να δώσει τη δυνατότητα στο φοιτητή να καταλάβει ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι έχουν σχέση με το μεταβολισμό κατά τη διάρκεια της άσκησης και είναι σημαντικοί για την απόδοση και τέλος να κατανοηθούν οι μακροχρόνιες επιδράσεις της άσκησης στο μεταβολισμό του ανθρώπου.
 • 507 - Κακώσεις του Μυοσκελετικού Συστήματος και Αποκατάσταση

  507 - Κακώσεις του Μυοσκελετικού Συστήματος και Αποκατάσταση

  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τα είδη των κακώσεων που προκύπτουν κατά την άθληση. Επίσης, να διδαχθεί την επιδημιολογία και να κατανοήσει την παθοφυσιολογία και δυνατότητες πρόληψης των αθλητικών κακώσεων κι τέλος να καταλάβει την επίδραση-επιβάρυνση της άθλησης στις διάφορες αρθρώσεις και ανατομικά στοιχεία σε σχέση με επιμέρους αθλήματα
 • 604 - Φυσιολογία Αντίξοων Συνθηκών

  604 - Φυσιολογία Αντίξοων Συνθηκών

  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να εντρυφήσει το φοιτητή στο βιολογικό υπόβαθρο των φυσιολογικών προσαρμογών του οργανισμού που εκτίθεται σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες και πως μπορεί να προαχθεί η ασφαλής εξάσκηση και φυσική δραστηριότητα σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.
 • 701 -Φυσική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής στην Τρίτη Ηλικία

  701 -Φυσική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής στην Τρίτη Ηλικία

  Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή να κατανοήσει τον τρόπο συμπεριφοράς και την κινητική μάθηση ατόμων τρίτης ηλικίας με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των. Αναφέρονται επίσης οι ψυχολογικές επιδράσεις και τα κίνητρα για συμμετοχή στην άσκηση.
 • SE2 - A Σεμινάρια

  SE2 - A Σεμινάρια

  Κάθε εξάμηνο καλούνται επιφανείς ομιλητές και πραγματοποιείται μια σειρά ομιλιών όπου οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάζουν ένα σχετικό με την ομιλία δοκίμιο.
 • SE2 - B Σεμινάρια

  SE2 - B Σεμινάρια

  Κάθε εξάμηνο καλούνται επιφανείς ομιλητές και πραγματοποιείται μια σειρά ομιλιών όπου οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάζουν ένα σχετικό με την ομιλία δοκίμιο.

 

 

 

Επικοινωνία

ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις
ΤΕΦΑΑ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
42 100 Τρίκαλα

E. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
T. +30 24310 47019
F. +30 24310 47057